Dây chuyền sản xuất Phở tươi tự động 350kg/giờ

 

Dây chuyền sản xuất phở tươi tự động 350kg/giờ. Dây chuyền thiết kế chạy hoàn toàn tự động từ khâu nguyên liệu đến tráng, cắt bánh phở.