Máy tráng bánh cuốn tự động gấp bánh, tra nhân, tra dầu 3 pha

 

Máy tráng bánh cuốn tự động gấp bánh, tra nhân, tra dầu 3 pha. Máy được thiết kế hoàn toàn tự động tăng năng suất, giảm chi phí nhân công.