TỦ HẤP GIÒ CHẢ CÔNG NGHIỆP – TỦ HẤP CƠM CÔNG NGHIỆP – TỦ HẤP THỰC PHẨM 20kg/khay